Mirosław Michnicki

Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 570/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Mirosława Michnickiego zamieszkałego w Brześciu oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 24/21, przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku. Sędzią-Komisarzem wyznaczony został sędzia Arkadiusz Sędek.

Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2022 roku Sąd stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Mirosława Michnickiego.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania