Monika Masin prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Handel Hurtowy i Detaliczny Masin Monika” w upadłości likwidacyjnej

Postanowieniem z dnia 27 lipca 2011 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Moniki Masin prowadzącej działalność gospodarczą p.n. „Handel Hurtowy i Detaliczny Masin Monika” w Busku-Zdroju, określił, że upadłość będzie prowadzona przez likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt V GUp 2/11.

Postanowieniem z dnia 27 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w Kielcach stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Moniki Masin prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Handel Hurtowy i Detaliczny Monika Masin” w Busku Zdroju oraz umorzył w całości niezaspokojone w postępowaniu upadłościowym zobowiązania upadłej.

Dokumenty Upadłej zostały przekazane do:

ARCHIWUM USŁUGOWEGO „TRANSPRIN” Sp. z o.o. FILIA
ul. Długa 34
24-122 Góra Puławska

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania