NET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000298814)

Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2010 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 156/10, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość NET Sp. z o.o. z  siedzibą w Warszawie, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt X GUp 53/10.

Postanowieniem z dnia 16 maja 2011 roku Sąd stwierdził zakończenie przedmiotowego postępowania upadłościowego.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

Archiwum Usługowego „TRANSPRIN” Sp. z o.o. Filia
ul. Długa 34
24-122 Góra Puławska

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania