NOMI S.A. w upadłości (KRS: 0000024127)


Postanowieniem z dnia 09 marca 2016 roku, wydanym w pod sygn. akt V GU 32/16, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika NOMI S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. 1 Maja nr 191, 25-655 Kielce, KRS 0000024127 oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Iwony Róziewicz i syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Przedmiotowe postępowanie upadłościowe prowadzone było przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 22/16, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u”), w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego NOMI S.A. w upadłości w Kielcach. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 179 z dnia 14 września 2020 roku. Przedmiotowe postanowienie uprawomocniło się z dniem 22 września 2020 roku.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:
ARCHIWUM ARCHIWISTA Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 45, 96-515 Teresin
Tel. kom.: +48 602 307 608

 

 

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania