NORDIS POLSKA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000056624)

Postanowieniem z dnia 06 marca 2014 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 654/13, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość NORDIS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt X GUp 20/14.

W dniu 08 maja 2014 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie uznał się niewłaściwym miejscowo i sprawę przekazał według właściwości miejscowej Sądowi Rejonowemu w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy.

W dniu 07 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego NORDIS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 26 kwietnia 2016 roku. Przedmiotowe postanowienie jest prawomocne.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

ARTERIA DOCUMENT SOLUTIONS SP. Z O.O.
ul. Stawki 2A,
00-193 Warszawa

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania