Onico S.A. w restrukturyzacji (KRS: 0000371128)

Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GR 23/20 (wcześniej XIX GR 25/19) z połączonych wniosków dłużnika oraz wierzyciela – Sea.Pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o otwarcie postępowania sanacyjnego dłużnika – Onico S.A. z siedzibą w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie sanacyjne Onico S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Flory 3 lok. 4, 00-586 Warszawa, KRS: 0000371128 oraz wyznaczył zarządcę w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Na mocy w/w postanowienia Sąd zezwolił dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu.

Postępowanie sanacyjne toczyło się pod sygnaturą akt XVIII GRs 2/20.

Postanowieniem z dnia 17 października 2022 roku Sąd umorzył postępowanie sanacyjne Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 217 w dniu 09 listopada 2022 roku.

Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2022 roku Sąd odwołał z funkcji Sędziego-komisarza ASR Piotra Bartosiewicza i wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Pawła Kłoczko.

Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2023 roku Sąd Okręgowy uchylił postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 17 października 2022 roku i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Postanowieniem z dnia 08 maja 2023 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy umorzył postępowanie sanacyjne Onico S.A. z siedzibą w Warszawie. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 105 w dniu 01 czerwca 2023 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania