Palermo sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000545516)

Postanowieniem z dnia 19 czerwca 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 244/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Palermo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000545516) oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego i Sędziego-komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt X GUp 452/17.

Postanowieniem z dnia 23 maja 2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Palermo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

ARCHIWUM ARCHIWISTA Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 45, 96-515 Teresin

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania