Patrycja Panaś

Postanowieniem z dnia 19 lipca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 631/21, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Patrycji Panaś zamieszkałej w Warszawie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą XIX GUp 914/21, przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 21 października 2022 roku Sąd ustalił plan spłaty wierzycieli upadłej Patrycji Panaś. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 223 w dniu 18 listopada 2022 roku. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 26 listopada 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania