Paulina Ziółkowska i Paweł Ziółkowski


Postanowieniem z dnia 22 maja 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 82/19, Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Pauliny Ziółkowskiej zamieszkałej w Bisztynku oraz Pawła Ziółkowskiego zamieszkałego w Bisztynku, określił, że Paulina i Paweł Ziółkowscy są osobami fizycznymi nieprowadzącej działalności gospodarczej, sędzią komisarzem wyznaczył Asesora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Dagmarę Wilczyńską, a syndykiem upadłości wyznaczył Pana Tycjana Saltarskiego (nr licencji  127).

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp „of” 57/19 przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Postanowieniami z dnia 12 maja 2021 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie umorzył wszystkie zobowiązania Pauliny Ziółkowskiej i Pawła Ziółkowskiego powstałe przed ogłoszeniem upadłości bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

 

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania