Piotr Kogut

Postanowieniem z dnia 08 września 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 368/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Piotra Koguta zamieszkałego w Busku-Zdroju oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postanowienie o ogłoszeniu upadłości dostępne do pobrania TUTAJ.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp 292/21, przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 10 listopada 2022 roku Sąd Rejonowy w Kielcach ustalił plan spłaty wierzycieli Piotra Koguta. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 13 grudnia 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania