„PLAST-MARKET” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000146119)

Postanowieniem z dnia 13 lutego 2014 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 665/13, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość „PLAST-MARKET” Sp. z o.o. z siedzibą w Klaudynie, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt X GUp 12/14.

Postanowieniem z dnia 11 lutego 2016 roku Sąd stwierdził zakończenie przedmiotowego postępowania upadłościowego.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

ARCHIWUM ARCHIWISTA Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 45
96-515 Teresin

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania