Flyjet sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000315202)


Postanowieniem z dnia 09 maja 2016 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 148/16, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Flyjet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87 (KRS: 0000315202) i wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Do dnia 31 maja 2019 roku przedmiotowe postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt X GUp 278/16. Z dniem 1 czerwca 2019 roku (zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych) zniesiony został X Wydział Gospodarczy, w miejsce którego utworzone zostały XVIII i XIX Wydziały Gospodarcze. W związku z powyższym z dniem 1 czerwca 2019 roku postępowanie upadłościowe Flyjet sp. z o.o. w upadłości prowadzone było przed Sądem Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie XIX Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: XIX GUp 84/19.

Postanowieniem z dnia 06 czerwca 2021 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Flyjet sp. z o.o. w upadłości.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:
ARCHIWUM ARCHIWISTA Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 45, 96-515 Teresin
Tel. kom.: +48 602 307 608

e-mail: biuro@archiwista.eu

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania