Profilab Laboratorium Fotografii Profesjonalnej sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000043871)

Postanowieniem z dnia 14 września 2017 roku, wydanym w sprawie X GU 549/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Profilab Laboratorium Fotografii Profesjonalnej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000043871).

Do dnia 31 maja 2019 roku przedmiotowe postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt X GUp 688/17.

Z dniem 1 czerwca 2019 roku (zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych) zniesiony został X Wydział Gospodarczy, w miejsce którego utworzone zostały XVIII i XIX Wydziały Gospodarcze.

W związku z powyższym z dniem 1 czerwca 2019 roku postępowanie upadłościowe Profilab Laboratorium Fotografii Profesjonalnej Sp. z o.o. w upadłości prowadzone jest przed Sądem Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie XVIII Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: XVIII GUp  204/19.

Postanowieniem z dnia 26 stycznia 2023 roku Sąd stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Profilab Laboratorium Fotografii Profesjonalnej Sp. z o.o. w upadłości.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

ARCHIWUM ARCHIWISTA Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 45, 96 – 515 Teresin
tel. 602 307 608
e-mail: biuro@archiwista.eu<

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania