PROHOME Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000046372)

Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2014 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 638/13, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość PROHOME Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt X GUp 3/14.

W dniu 14 kwietnia 2016 roku Sąd stwierdził zakończenie przedmiotowego postępowania upadłościowego. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Przedmiotowe postanowienie jest prawomocne.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

ARCHIWUM ARCHIWISTA Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 45
96-515 Teresin

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania