Promesa Produkcja Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Postanowieniem z dnia 30 lipca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GR 2/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne spółki Promesa Produkcja Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-671), ul. Batalionów Chłopskich 77 (KRS nr 0000501565) i wyznaczyć na zarządcę TS Restrukturyzacje Sp. z o.o. (numer licencji 127). Na mocy w/w postanowienia Sąd zezwolił dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu.

Postępowanie sanacyjne toczyło się pod sygnaturą akt V GRs 2/21.

Postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2022 roku Sąd Rejonowy w Kielcach umorzył postępowanie sanacyjne Promesa Produkcja sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 11 maja 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania