Przemysław Sikora

Postanowieniem z dnia 7 grudnia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 491/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Przemysława Sikory zamieszkałego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 401/20, przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 22 września 2022 roku Sąd stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego upadłego Przemysława Sikory. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 04 listopada 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania