Realty 5 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 9 Sp. k-a w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000286701)

Postanowieniem z dnia 23 lutego 2011 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 13/11, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość  Realty 5 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 9 Sp. Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt X GUp 15/11.

Postanowieniem z dnia 07 października 2013 roku Sąd stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Realty 5 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 9 Sp. Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

ARCHIWUM USŁUGOWEGO „TRANSPRIN” Sp. z o.o. FILIA
ul. Długa 34
24-122 Góra Puławska

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania