Realty 5 Management Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000366052)

Postanowieniem z dnia 23 lutego 2011 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 12/11, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Realty 5 Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt X GUp 15/11.

Postanowieniem z dnia 27 lutego 2012 roku Sąd stwierdził zakończenie przedmiotowego postępowania upadłościowego.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

ARCHIWUM USŁUGOWEGO „TRANSPRIN” Sp. z o.o. FILIA
ul. Długa 34
24-122 Góra Puławska

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania