Remigiusz Ołownia

Postanowieniem z dnia 7 grudnia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 486/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Remigiusza Ołowni zamieszkałego w miejscowości Gostków oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 400/20, przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 13 czerwca 2023 roku Sąd Upadłościowy – Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego upadłego Remigiusza Ołowni. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w dniu 30 czerwca 2023 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 125. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 11 lipca 2023 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania