Robert Wesołowski

Postanowieniem z dnia 26 listopada 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 363/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Roberta Wesołowskiego zamieszkałego w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 395/20, przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2022 roku Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczego Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ustalił plan spłaty wierzycieli Roberta Wesołowskiego. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 173 (6572) w dniu 07 września 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania