Roman Bodnar

Postanowieniem z dnia 29 października 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 332/21, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Romana Bodnara zamieszkałego w Jakunówku oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postanowienie o ogłoszeniu upadłości dostępne do pobrania TUTAJ.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp „of” 279/21, przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 26 maja 2022 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie ustalił plan spłaty wierzycieli Romana Bodnara. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 107 w dniu 3 czerwca 2022 roku. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 11 czerwca 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania