Roman Pacek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU „INWOD” Roman Pacek w restrukturyzacyji (NIP: 71400005410

Postanowieniem z dnia 14 marca 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GR 8/18, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych  otworzył przyspieszone postępowanie układowe Romana Pacek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHU „INWOD” Roman Pacek z siedzibą w Warszawie (NIP: 7140000541) oraz wyznaczyć sędziego-komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej i zarządcę w osobie Tycjana Saltarskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 127).

Przyspieszone postępowanie układowe prowadzone było pod sygn. akt X GRp 9/18.

Postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie umorzył przyspieszone postępowanie układowe Romana Pacek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHU „INWOD” Roman Pacek.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania