Ryszard Walczak

Postanowieniem z dnia 31 lipca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 327/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Ryszarda Walczaka oraz wyznaczył syndyka upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się  pod sygnaturą akt V GUp 251/20, przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od dnia 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 02 listopada 2021 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych umorzył zobowiązania Upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 224 (6369) w dniu 19 listopada 2021 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania