Sławomir Skirca

Postanowieniem z dnia 08 października 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of’ 307/21, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Sławomira Skircy zamieszkałego w miejscowości Barczewo oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127).

Postanowieniem z dnia 26 stycznia 2022 roku Sąd określił, że postępowanie upadłościowe wobec Sławomira Skircy prowadzone będzie w trybie art. 491 (1) ust. 2 p.u. oraz wyłączył sprawę upadłościową wobec Sławomira Skircy do odrębnego prowadzenia pod nową sygnaturą V GUp „of” 8/22.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp „of” 8/22, przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 04 kwietnia 2023 roku Sąd stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Sławomira Skircy. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 75 w dniu 18 kwietnia 2023 roku.

Postanowieniem z dnia 20 czerwca 2023 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie ustalił plan spłat wierzycieli Sławomira Skircy. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 125 w dniu 30 czerwca 2023 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania