Spółdzielnia Inwalidów „POSTĘP” w upadłości (KRS: 0000183020)

Postanowieniem z dnia 25 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 319/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Spółdzielni Inwalidów „POSTĘP” z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej 5, wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Poborskiej oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydziałem Gospodarczym, Sekcją ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt V GUp 271/19.

Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2023 roku Sąd Upadłościowy – Sąd Rejonowy w Kielcach stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Spółdzielni Inwalidów „POSTĘP”  w upadłości z siedzibą w Sandomierzu. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 135 w dniu 14 lipca 2023 roku. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 22 lipca 2023 roku.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

ARCHIWUM USŁUGOWE „AKTA” SP. Z O.O.
ul. A. Mickiewicza 6, 98-200 Sieradz
e-mail: biuro@archiwum-akta.pl

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania