Stanisław Jankowski


Postanowieniem z dnia 14 maja 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 103/19 Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Stanisława Jankowskiego zamieszkałego w Srokowie, określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, sędzią-komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Witolda Marweg, a syndykiem upadłości wyznaczył Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt: V GUp „of” 53/19.

Postanowieniem z dnia 11 maja 2020 roku Sąd umorzył zobowiązania Upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Postanowienie uprawomocniło się w dniem 02 czerwca 2020 roku.

 

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania