Sylwester Górny

Postanowieniem z dnia 24 maja 2022 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, na posiedzeniu niejawnym w sprawie o sygn. akt XIX GR 8/21 z wniosku dłużnika Sylwestra Górnego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli (art. 49125 ust. 1 Prawa upadłościowego), postanowił:

  1. otworzyć postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli dłużnika Sylwestra Górnego, zamieszkałego w Markach;
  2. wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 127);
  3. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141), zaś otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

Postępowanie restrukturyzacyjne toczyło się pod sygnaturą akt XIX GRp 4/22.

Postanowieniem z dnia 29 listopada 2022 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie umorzył postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli Sylwestra Górnego. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 243 w dniu 16 grudnia 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania