Tiimari Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000242608)

Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2010 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 105/10, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość „Tiimari Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt X GUp 54/10.

Postanowieniem z dnia 20 lipca 2011 roku Sąd stwierdził zakończenie przedmiotowego postępowania upadłościowego.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

ARCHIWUM USŁUGOWEGO „TRANSPRIN” Sp. z o.o. FILIA
ul. Długa 34
24 -122 Góra Puławska

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania