Tomasz Bigus

Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2022 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 342/21, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Bigusa zamieszkałego w Olsztynie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127).

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp „of” 9/22, przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 23 lutego 2023 roku Sąd ustalił plan spłaty wierzycieli Tomasza Bigusa. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 42 w dniu 01 marca 2023 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania