Tomasz Celep

Postanowieniem z dnia 14 lipca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 51/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Celepa zamieszkałego w Zielonym Gaju, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Joanny Bury oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp „of” 92/20, przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym do dnia 23 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 18 lutego 2022 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 04 marca 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania