Tomasz Słomka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VEDA Tomasz Słomka w upadłości

Postanowieniem z dnia 07 maja 2019 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 68/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Słomki prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą VEDA Tomasz Słomka, zamieszkałego w Przededworzu nr 24, 26-020 Chmielnik, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka – sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości – spółkę TS Restrukturyzacje sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (nr KRS 0000499447).

Przedmiotowe postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt V GUp 167/19.

Postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2022 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Tomasza Słomki prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą VEDA Tomasz Słomka w upadłości. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 30 września 2022 roku.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

ARCHIWUM USŁUGOWE „AKTA” SP. Z O.O.
ul. A. Mickiewicza 6, 98-200 Sieradz
e-mail: biuro@archiwum-akta.pl

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania