TX Spedition Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000109325)

Postanowieniem z dnia 16 czerwca 2009 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość TX Spedition Sp. z o.o. z  siedzibą w Starej Iwicznej, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt X GUp 45/09.

Postanowieniem z dnia 05 marca 2012 roku Sąd stwierdził zakończenie przedmiotowego postępowania upadłościowego.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

ARCHIWUM TABULUS  Sp. z o.o.
ul. Konopnicka 102
96-200 Rawa Mazowiecka

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania