VILLA CZERSK Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000176123)

Postanowieniem z dnia 24 lutego 2012 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 15/12, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość Villa Czersk Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Czersku obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygnaturą akt X GUp 21/12.

Postanowieniem z dnia 03 marca 2014 roku Sąd stwierdził zakończenie przedmiotowego postępowania upadłościowego.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

ARCHIWUM KSC S.A.
Pl. W. Witosa 1
09-408 Płock

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania