Walter Company sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000620945)

Postanowieniem z dnia 14 marca 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2119/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość Walter Company sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000620945), wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego, zastępcę Sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127).

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt X GUp 240/18.

Postanowieniem z dnia 10 maja 2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych umorzył postępowanie upadłościowe Walter Company sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania