WNĘTRZARNIA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000316668)

Postanowieniem z dnia 25 września 2013 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 374/13, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość Wnętrzarnia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt X GUp 74/13.

Postanowieniem z dnia 23 września 2014 roku Sąd stwierdził zakończenie przedmiotowego postępowania upadłościowego.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

ARCHIWUM ARCHIWISTA Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 45
96-515 Teresin

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania