WOJ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000178643)

Postanowieniem z dnia 27 maja 2010 roku Sąd Rejonowy w Kielcach ogłosił upadłość WOJ Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, określił, że upadłość prowadzona będzie przez likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach i syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn.  akt V GUp 4/10.

Postanowieniem z dnia 21 listopada 2011 roku Sąd stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego WOJ Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

ARCHIWUM USŁUGOWE „TRANSPRIN” Sp. z o.o. FILIA
ul. Długa 34
24-122 Góra Puławska

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania