Zakład Ceramiki Budowlanej Sołtyków S.A. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000159897)

Postanowieniem z dnia 28 marca 2012 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy uchylił układ zawarty w postępowaniu upadłościowym Zakładu Ceramiki Budowlanej Sołtyków S.A. w Sołtykowie (V GUp 8/06), zatwierdzony postanowieniem z dnia 23 maja 2008 roku i otworzył postępowanie upadłościowe wobec Zakładu Ceramiki Budowlanej Sołtyków S.A. w Sołtykowie, zmienił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego w stosunku do Zakładu Ceramiki Budowlanej Sołtyków S.A. z siedzibą w Sołtykowie z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego, wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt V GUp 6/12.

Postanowieniem z dnia 09 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Kielcach stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Zakładu Ceramiki Budowlanej Sołtyków S.A. z siedzibą w Sołtykowie.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

ARCHIWUM KSC S.A.
Miejsce Prowadzenia Działalności
Pl. W. Witosa 1
09-408 Płock

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania