Zbigniew Barucha

Postanowieniem z dnia 30 lipca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 292/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Zbigniewa Baruchy zamieszkałego w Bodzentynie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości dostępne do pobrania TUTAJ.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 260/21, przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 20 września 2022 roku Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ustalił plan spłaty wierzycieli Zbigniewa Baruchy. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 194 (6593) w dniu 06 października 2022 roku. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 29 grudnia 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania