Zofia Taborska


Postanowieniem z dnia 30 września 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 378/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Zofii Tabowskiej zamieszkałej we wsi Bardo, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Bogdana Stańka oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 310/19 przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 03 marca 2021 roku Sąd Rejonowy w Kielcach oddalił wniosek Upadłej o umorzenie zobowiązań i ustalił plan spłaty wierzycieli. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 60 w dniu 29 marca 2021 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania