Jolanta Kolasa


Postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 336/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Jolanty Kolasy zamieszkałej w miejscowości Strumyk oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie TS Restrukturyzacje sp. z o.o. (nr KRS 0000499447).

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 281/21, przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 22 grudnia 2021 roku Sąd umorzył postępowania upadłościowe Jolanty Kolasy. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 30 grudnia 2021 roku.