Justyna Staniec


Postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 341/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Justyny Staniec zamieszkałej w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie TS Restrukturyzacje sp. z o.o. (nr KRS 0000499447).

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 279/21, przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2023 roku na podstawie art. 491(14)a ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) w zw. z art. 28 Ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych z dnia 6 grudnia 2018 r., tj. z dnia 17 września 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1909) Sąd odmówił ustalenia planu spłaty wierzycieli upadłej Justyny Staniec, jak również umorzenia zobowiązań tej upadłej bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i warunkowego umorzenia zobowiązań upadłej bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 159 w dniu 18 sierpnia 2023 roku. Postępowanie zakończyło się prawomocnie z dniem 26 sierpnia 2003 roku.