Lidia Demczuk i Stanisław Demczuk prowadzący działalność rolniczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Lidia i Stanisław Demczuk w restrukturyzacji


Postanowieniem z dnia 24 lipca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GR 17/20, z wniosku dłużników Lidii Demczuk i Stanisława Demczuk prowadzących działalność rolniczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Lidia i Stanisław Demczuk w Kolnie, Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy otworzył:

  1. postępowanie układowe Lidii Demczuk prowadzącej działalność rolniczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Lidia i Stanisław Demczuk w Kolnie,
  2. postępowanie układowe Stanisława Demczuk prowadzącego działalność rolniczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Lidia i Stanisław Demczuk w Kolnie
  3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Tycjana Saltarskiego ( nr licencji 127),

oraz połączył sprawy wskazanych powyżej Dłużników do wspólnego rozpoznania.

Połączone postępowania układowe prowadzone były pod sygn. akt V GRu 3/20.

Postanowieniem z dnia 06 listopada 2023 roku Sąd umorzył postępowanie układowe Lidii Demczuk i Stanisława Demczuk prowadzących działalność rolniczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Lidia i Stanisław Demczuk w Kolnie. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 221 w dniu 15 listopada 2023 roku.