Patryk Karbownik


Postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 338/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Patryka Karbownika zamieszkałego w Skarżysku-Kamiennej oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie TS Restrukturyzacje sp. z o.o. (nr KRS 0000499447).

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 280/21, przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 04 sierpnia 2022 roku Sąd ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego Patryka Karbownika. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 02 września 2022 roku.