ARNA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – Informacja do pilotów i osób samowolnie korzystających z lądowiska nr ew. 133 EPGM Mazury Residence/Giżycko

Informacja do pilotów i osób samowolnie korzystających z lądowiska nr ew. 133 EPGM Mazury Residence/Giżycko:

  1. Lądowisko (nr. ew. 133)  – zwane dalej „Lądowiskiem„, znajdujące się na terenie nieruchomości przy ul. Żeglarzy 1, 11-500 Giżycko pozostaje tymczasowo nieczynne do odwołania.
  2. Syndyk jako osoba odpowiedzialna za zarządzanie masą majątkową w skład, której wchodzi Lądowisko, na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy Prawo Lotnicze – nie wyraża zgody na starty i lądowania z wykorzystaniem Lądowiska w czasie, gdy pozostaje ono nieczynne.
  3. Wszelkie starty i lądowania z wykorzystaniem Lądowiska, dokonane bez zgody Syndyka i z naruszeniem pkt. 1 powyżej będą traktowane jako samowolne. W tej sytuacji odpowiedzialność za wybór Lądowiska jako miejsca startu i lądowania statku powietrznego, a także za wszelkie następstwa z tego wynikłe ponosi wyłącznie dowódca statku powietrznego.
  4. Przypadki startów i lądowań z wykorzystaniem Lądowiska wbrew zakazowi lub ostrzeżeniom podanym powyżej mogą stanowić podstawę odpowiedzialności karnej lub odszkodowawczej dowódcy statku powietrznego, który samowolnie wykonał start lub lądowanie, a niezależnie, tj. w przypadku wystąpienia w związku z tym okoliczności, która miała lub mogła mieć wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia czy też mogła skutkować wypadkiem lotniczym skutkować będą powiadomieniem Komisji ds. Badania Wypadków Lotniczych w trybie art. 135a ustawy Prawo Lotnicze.
  5. Syndyk nie wyraża zgody i nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie statku powietrznego lub innego mienia osób lądujących na terenie Lądowiska i powierzchni przynależnej należącej do ARNA sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Sam fakt pozostawienia tego mienia nie będzie zaś traktowany jako zawarcie z Syndykiem umowy przechowania.

Komunikaty