Informacja dla pracowników Marcpol S.A. w upadłości – wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7), duplikatów świadectw pracy i innych

Syndyk Masy Upadłości MarcPol S.A. w upadłości z siedzibą w Łomiankach informuje, iż przekazał dokumentację pracowniczą do archiwum prowadzonego przez Archiwista Sp. z o.o. z siedzibą w Teresinie., które zajmuje się przechowywaniem dokumentów Upadłego.

W związku z powyższym podania kierowane do Syndyka Masy Upadłości Marcpol S.A. w upadłości  o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7),wnioski o duplikaty świadectw pracy, czy inne zaświadczenia dotyczące spraw pracowniczych przekazywane są do wyżej wymienianego podmiotu.

Dodatkowo Syndyk informuje, że istnieje możliwość samodzielnego złożenia podania o dokumenty znajdujące się w archiwum, poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.archiwista.eu. Na wskazanej stronie znajdują się wszystkie formularze i zgody, jakie należy podpisać w celu uzyskania dokumentów, co również skraca czas oczekiwania na wnioskowany dokument.

Jednocześnie Syndyk zwraca uwagę, iż dokumentacja wydawana przez archiwistę może podlegać opłacie, zgodnie z cennikiem przedstawionym na stronie www.archiwista.eu.

Komunikaty