Sąd Rejonowy w Olsztynie – zdjęcie spraw z wokand w terminie od dnia 30.03.2020 r. do dnia 17.04.2020 r.

Zarządzeniem Nr A-021-26/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 23 marca 2020 r. zostają zdjęte sprawy z wokand w terminie od dnia 30 marca 2020 r. do dnia 17 kwietnia 2020 r. prócz spraw pilnych określonych w Zarządzeniu Nr A-021-22/20.  Szczegóły dostępne na stronie internetowej Sądu – https://olsztyn.sr.gov.pl/.

Komunikaty