Komunikat z dn. 03.10.2022 r. dla wierzycieli ATLANTIC S. A. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk Masy Upadłości ATLANTIC S. A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (sygn. akt XVIII GUp 53/19) informuje, iż w związku ze zbliżającą się wypłatą ostatecznego planu podziału, zwraca się o przesłanie oświadczeń o aktualnych rachunkach bankowych.

Pisemne oświadczenie dotyczące aktualnego numeru rachunku bankowego, należy przesłać na adres mailowy: kancelaria@saltarski.com.

Wyżej wymienione oświadczenia powinny zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko
  • adres korespondencyjny
  • nr rachunku bankowego
  • właściwy Urząd Skarbowy
  • podpis

Wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ.

Komunikaty