Syndyk sprzedał przedsiębiorstwo Szpitala Giżyckiego sp. z o. o. w upadłości z/s w Giżycku

W dniu 30 czerwca 2020 r., zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie V Wydziału Gospodarczego z dnia 20 marca 2020 r. (V GU 19/20), Syndyk zawarł umowę sprzedaży przedsiębiorstwa Szpitala Giżyckiego sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Giżycku. Nabywcą przedsiębiorstwa Szpitala Giżyckiego jest Giżycka Ochrona Zdrowia sp. z o. o. z siedzibą w Giżycku.

Komunikaty