Informacja dla byłych pracowników Książka Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dawniej: Drogowiec-PL Sp. z o.o.)

Syndyk Masy Upadłości Książka Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że na podstawie listy wierzytelności obejmującej roszczenia z tytułu stosunku pracy zatwierdzonej przez Sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 24 stycznia 2024 r. na obecnym etapie postępowania upadłościowego sporządził zaświadczenia o nieuregulowanych należnościach z tytułu stosunku pracy. Powyższe zaświadczenia mogą stanowić m.in. podstawę do uruchomienia środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na zaspokojenie roszczeń pracowniczych w oparciu o ustawę z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

 

 

 

 

Komunikaty