Informacja dla pracowników Interspeed Trade sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej – wypłata wynagrodzeń I kategorii

W związku ze zbliżającą się wypłatą wynagrodzeń I kategorii Syndyk Masy Upadłości Interspeed Trade sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim wzywa do niezwłocznego przesłania oświadczeń o aktualnych rachunkach bankowych wierzycieli. Pisemne oświadczenie dotyczące aktualnego numeru rachunku bankowego, należy złożyć lub przesłać listownie na adres Kancelarii Syndyka:

 • Tycjan Saltarski Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
  Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27
  02-797 Warszawa
  e-mail: kancelaria@saltarski.com

lub

 • Tycjan Saltarski Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
  Biuro w Kielcach
  ul. Batalionów Chłopskich 48
  25-671 Kielce

Oświadczenia powinny zawierać następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Adres korespondencyjny
 • Numer rachunku bankowego
 • Aktualny Urząd Skarbowy (na potrzeby przygotowania PiT-11)
 • Podpis

W przypadku braku rachunku bankowego środki pieniężne będą wysłane przekazem pocztowym na adres wskazany w oświadczeniu.

Komunikaty